PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Ścinawica, Szalejów Górny oraz Łączna.

W dniu 13.02.2023 r. Prezes „WGK” sp. z o.o. Piotr Bryła wraz z Wójtem Gminy Kłodzko Zbigniewem Turem odebrali promesę na inwestycje z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
„Wodociągi Gminy Kłodzko” Sp. z o.o. wykonała:
– rozbudowę ujęcia wody w Szalejowie Górnym,
– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łączna,
– oraz zakupiła specjalistyczny pojazd asenizacyjno-ciśnieniowy.
Obecnie jest w trakcie budowy oczyszczalni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w Ścinawicy.
Łączna wartość przedsięwzięcia 3 000 000,00 zł.
W/w zadania będą realizowane w latach 2023-2025 i mają znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy, ochrony środowiska oraz rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii AKTUALNOŚCI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.