Rodo

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych w spółce “Wodociągi Gminy Kłodzko” sp. z o. o. pełni Biuro Obsługi Kadrowej i BHP Tomasz Koptyra, z siedzibą w 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 26/Ia1, reprezentowane przez Tomasza Koptyrę

e-mail: iod@koptyra.pl

tel. 602 137 897

Szczegółowa informacja, nt. sposobu przetwarzania Państwa danych przez naszą spółkę