O NAS

Władze spółki:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • REPREZENTOWANE PRZEZ: WÓJTA GMINY KŁODZKO – ZBIGNIEWA TURA

RADA NADZORCZA:

  • Jarosław Marian Surówka – przewodniczący rady
  • Lidia Dziuba
  • Marek Szpanier

ZARZĄD:

  • Prezes Zarządu – Piotr Bryła

Przedmiot działalności spółki:

Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy Kłodzko z zakresu:

  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
  • realizacji innych zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej gminy.

Historia:

„Wodociągi Gminy Kłodzko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstały 01.04.2020 w wyniku przekształcenia dotychczasowego zakładu budżetowego pn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko. Spółka swoją działalność prowadzi na terenie gminy wiejskiej Kłodzko. Spółka zaopatruje w wodę mieszkańców 30 wsi i odprowadza ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej z 8 wsi Gminy Wiejskiej Kłodzko.